IHMC Public Cmaps

    AGUSTIN SÁNCHEZ MESTRE

        Clasificación técnica (Aerófonos)
        Clasificación técnica (Cordófonos)
        Clasificación técnica (Electrófonos)
        Clasificación técnica (Idiófonos)
        Clasificación técnica (Membranófonos)
        Clasificación técnica dos instrumentos
        Clasificación tradicional dos instrumentos
        Os instrumentos na Idade Media