IHMC Public Cmaps

        AGUSTIN SÁNCHEZ MESTRE
        Clasificación tradicional dos instrumentos

            Aula de Música Birimbau.url
            Birimbau boina.jpg
            Clasificación tradicional dos instrumentos.cmap
            Clave de sol.png
            Corda fretada.jpg
            Corda fretada nomes.jpg
            Corda pulsada.jpg
            Corda pulsada nomes.jpg
            Disposición dos instrumentos.url
            Orquesta.jpg
            Pentagrama 1.png
            Pentagrama 2.png
            Pentagrama 3.png
            Percusión AD.jpg
            Percusión AD nomes.jpg
            Percusión AI.jpg
            Percusión AI nomes.jpg
            Piano.png
            Piano nomes.jpg
            Vento madeira.jpg
            Vento madeira bisel.jpg
            Vento madeira bisel nomes.jpg
            Vento madeira lingüeta.jpg
            Vento madeira lingüeta nomes.jpg
            Vento metal.jpg
            Vento metal nomes.jpg